Verenigingsondersteuning

Wat betekent Verenigingsondersteuning?

Vroeger werden sportverenigingen opgericht met als doel gezamenlijk op een georganiseerde manier dezelfde activiteit uit te oefenen. Door het succes en de groei die sportverenigingen in de 20e eeuw hebben doorgemaakt zijn ze gegroeid tot grote organisaties waardoor een ledenaantal van 1.000 niet meer uitzonderlijk is. Verenigingen worden nog steeds draaiende gehouden door vrijwilligers. Mede hierdoor kunnen mensen op een goedkope manier sporten. De sportvereniging is een zeer belangrijk maatschappelijk goed geworden.

Hulp van Verenigingsondersteuning:

Een groot aantal factoren heeft invloed op de huidige sportvereniging. Strengere wetgeving, een terug tredende overheid, minder wordende subsidies en vooral ook de veranderende maatschappij. Dit maakt dat sportverenigingen soms voor moeilijke dilemma’s komen te staan. Door middel van Verenigingsondersteuning wil Sportraad Lochem de sportverenigingen in de gemeente een helpende hand bieden. De verenigingsondersteuner deelt kennis, geeft vraaggericht advies en ondersteunt sportverenigingen bij lastigere projecten.

De taken van de verenigingsondersteuner Sport zijn primair gericht op:

 • Het geven van informatie, ondersteuning en advies aan Sportverenigingen.
 • Het geven c.q. organiseren van deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten.
 • Aandacht voor speciale doelgroepen genereren.
 • Het onderzoeken en inventariseren van de behoeften bij Sportverenigingen.
 • Zowel aanbod als vraag gericht kunnen werken.

Thema’s waarvoor de verenigingsondersteuner benaderd kan worden zijn o.a.:

 • Aangepast Sporten
 • Accommodatie
 • Financiën
 • Sponsoring
 • Sportiviteit en respect
 • Verenigingsmanagement
 • Vrijwilligers
 • Wet- en regelgeving
 • En vele andere onderwerpen…

Wanneer er vragen zijn waar de Verenigingsondersteuner niet direct antwoord op heeft kan deze zijn netwerk inschakelen. De bestuurders en adviesraadsleden van Sportraad Lochem hebben veel kennis en ervaring. Uw vraag kan dan ook uitgezet worden bij deze groep mensen.

Contact met de verenigingsondersteuner kan opgenomen worden via
mail: christianbeuzel@sportraadlochem.nl of tel: 06 53519369

Wie is de verenigingsondersteuner?

Mijn naam is Tom Kleissen (1991). Sinds 1 juli 2016 ben ik de nieuwe Verenigingsondersteuner (sport) in de gemeente Lochem. Ik heb op deze functie gesolliciteerd, omdat ik een passie heb voor sporten en het organiseren ervan. Daarnaast is het een mooie uitdaging om samen met jullie, (bestuurs-)leden, Sportraad, Stichting Welzijn Lochem en andere partijen, de verenigingen te optimaliseren en vitaal te houden.

Voorafgaand heb ik twee studies gevolgd, namelijk de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) en Sport, Gezondheid en Management (SGM). Als ALO ‘er ben ik een bevoegde vakleerkracht om gymlessen te verzorgen. Momenteel ben ik de sportmedewerker bij een organisatie voor kinderopvang. Hier geef ik gymlessen, ondersteun/organiseer ik sportdagen en andere sport gerelateerde activiteiten.

Als SGM ‘er ben ik opgeleid als sportmanager en beleidsmaker om de baan als Verenigingsondersteuner nog beter te kunnen invullen.

Het zal voor mij een mooie uitdaging worden om samen met jullie te kijken hoe we het verenigingsleven nog beter kunnen organiseren.

Ik hoop een sportieve samenwerking tegemoet te gaan!

Sportieve Groet,
Tom Kleissen
E-mail: tomkleissen@sportraadlochem.nl
Mobiel: 06 53519369

Reacties zijn gesloten.