Subsidieregelingen Sportverenigingen in de gemeente Lochem

Maatschappelijke inzet Sportverenigingen

De gemeente stimuleert verenigingen om sport- en beweegactiviteiten te organiseren. Hierbij gaat het om activiteiten die een breed maatschappelijk belang dienen en in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op prioritaire doelgroepen.

Deze doelgroepen zijn:

  • jongeren (0-23 jaar)
  • ouderen (65 jaar en ouder)
  • mensen met een beperking
  • sociale minima

Overleg eerst met de verenigingsondersteuner

Voordat u een subsidieaanvraag indient, is het belangrijk dat u hierover afstemming heeft gezocht met de verenigingsondersteuner: Christian Beuzel (christianbeuzel@sportraadlochem.nl).

Hij kan u adviseren over uw aanvraag en u eventueel in verbinding brengen met andere partners, omdat hij goed op de hoogte is van de ideeën die leven bij de sportverenigingen en maatschappelijke partners. Tot slot toetst hij of uw aanvraag compleet is.

Als u overleg gehad hebt gehad met de bestuurders van uw sportvereniging en de verenigingsondersteuner kunt u de subsidie aanvragen.

Klik hier voor voorbeelden van activiteiten in het verleden waarop subsidie is verleend.

Als u overleg gehad hebt gehad met de bestuurders van uw sportvereniging en de verenigingsondersteuner kunt u de subsidie voor maatschappelijke inzet sportverenigingen online aanvragen. https://www.lochem.nl/digitaal-loket/onderwerp/subsidie-maatschappelijke-inzet-sportverenigingen/

Reacties zijn gesloten.