SPORTRAAD LOCHEM NADER BESCHOUWD.

Sinds 2008 is in Lochem en haar kernen de Sportraad (SR) actief. Primair doel van de SR is binnen de gemeente Lochem de sportbeoefening in al haar verschijningsvormen te bevorderen en te stimuleren, alsmede in alle opzichten de belangen van haar leden te behartigen.

Zij tracht dit onder andere te bereiken door:

  • de samenwerking tussen de sportverenigingen onderling te stimuleren en te faciliteren;
  • individuele sportverenigingen gevraagd en ongevraagd van advies te dienen
  • het organiseren van thema bijeenkomsten over bestuurlijke- en sporttechnische        aangelegenheden
  • het organiseren van het Sportcafé en de Sportverkiezingen.

Actuele thema’s die recentelijk aan de orde kwamen hadden o.a. betrekking op de privacy wetgeving (AVG), BTW teruggave aan sportverenigingen, rechten en verplichtingen van sportbesturen, het betalen van vrijwilligers, alsmede de cursus voor Vertrouwenscontact personen (VCP).

Bovendien  dient  de SR de gemeente Lochem van advies over het gemeentelijk sportbeleid en haar sportsubsidies. Daartoe heeft de SR een periodiek overleg met de voor de sport verantwoordelijke wethouder en zijn ambtenaren. Tenslotte wordt nauw samengewerkt met de Stichting Welzijn Lochem.  Een medewerker van deze Stichting werkt thans voor een belangrijk deel van zijn tijd als verenigingsondersteuner voor de SR.

Sinds kort heeft de SR een nieuwe website, www.sportraadlochem.nl  Deze website geeft uitgebreide informatie,  ook over de jaarlijkse Sportverkiezingen in Lochem.

Op dit moment bestaan binnen het Bestuur van de SR enkele vacatures. Het Bestuur wil deze vacatures in het belang van de Lochemse sportwereld uiteraard zo snel mogelijk invullen. Zij roept derhalve belangstellenden op contact op te nemen met de secretaris van de SR, de heer P. Simons, secretaris@sportraadlochem.nl

Jaarverslag 2020

Maandag 25 oktober is er de Algemene Ledenvergadering geweest en aan de hand van deze vergadering is een presentatie gegeven over het jaarverslag 2020. Onder deze link kunt u het jaarverslag lezen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING SPORTRAAD GEMEENTE LOCHEM

Datum: Maandag 25 oktober 2021Zaal open: 19:30 uurAanvang: 20:00 uurLocatie: Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 6, Harfsen AGENDA Opening Vaststelling agenda Vaststelling verslag 22 september 2020 (bijgevoegd) Mededelingen Bestuursverkiezing:De heer H. Hannessen stelt zich aftredend en is niet herkiebaarVolgens het rooster van aftreden is mevrouw B. van Huizen-Witteveen aftredend.Zij stelt zich herkiesbaar…. Verder lezen…

Jong en oud genieten van sportdag Onbeperkt Sportief

Na een jaar afwezigheid was het woensdag 22 september ’21 weer tijd voor Onbeperkt Sportief. Deze sportdag is voor mensen die wegens een beperking, afstand tot de arbeidsmarkt, hun leeftijd of om een andere reden zich niet makkelijk kunnen aansluiten bij een sportvereniging. Met deze dag moet de weg voor… Verder lezen…

Sportdag Onbeperkt Sportief

Op woensdag 22 september 2021 organiseert de Sportraad Lochem in samenwerking met een vrijwillige werkgroep de Sportdag Onbeperkt Sportief! Een dag vol plezier en sportiviteit; een sportdag speciaal voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt van jong tot oud in de gemeente Lochem. Inclusief een lekkere lunch/avondeten, en… Verder lezen…