SPORTRAAD LOCHEM NADER BESCHOUWD.

Sinds 2008 is in Lochem en haar kernen de Sportraad (SR) actief. Primair doel van de SR is binnen de gemeente Lochem de sportbeoefening in al haar verschijningsvormen te bevorderen en te stimuleren, alsmede in alle opzichten de belangen van haar leden te behartigen.

Zij tracht dit onder andere te bereiken door:

  • de samenwerking tussen de sportverenigingen onderling te stimuleren en te faciliteren;
  • individuele sportverenigingen gevraagd en ongevraagd van advies te dienen
  • het organiseren van thema bijeenkomsten over bestuurlijke- en sporttechnische        aangelegenheden
  • het organiseren van het Sportcafé en de Sportverkiezingen.

Actuele thema’s die recentelijk aan de orde kwamen hadden o.a. betrekking op de privacy wetgeving (AVG), BTW teruggave aan sportverenigingen, rechten en verplichtingen van sportbesturen, het betalen van vrijwilligers, alsmede de cursus voor Vertrouwenscontact personen (VCP).

Bovendien  dient  de SR de gemeente Lochem van advies over het gemeentelijk sportbeleid en haar sportsubsidies. Daartoe heeft de SR een periodiek overleg met de voor de sport verantwoordelijke wethouder en zijn ambtenaren. Tenslotte wordt nauw samengewerkt met de Stichting Welzijn Lochem.  Een medewerker van deze Stichting werkt thans voor een belangrijk deel van zijn tijd als verenigingsondersteuner voor de SR.

Sinds kort heeft de SR een nieuwe website, www.sportraadlochem.nl  Deze website geeft uitgebreide informatie,  ook over de jaarlijkse Sportverkiezingen in Lochem.

Op dit moment bestaan binnen het Bestuur van de SR enkele vacatures. Het Bestuur wil deze vacatures in het belang van de Lochemse sportwereld uiteraard zo snel mogelijk invullen. Zij roept derhalve belangstellenden op contact op te nemen met de secretaris van de SR, de heer P. Simons, secretaris@sportraadlochem.nl

Sportdag Onbeperkt Sportief 2024

De sportdag voor alle unieke sporters uit de gemeente Lochem, voor iedereen die op een manier een beperking ervaart op sport en beweeggebied van jong tot wat ouder!! Een sportdag vol sportiviteit en plezier, incl een heerlijke lunch. Aanmelden en meer informatie via lochem@unieksporten.nl of 06-83645513 NB: Deelname is op eigen… Verder lezen…

Een niet-pluis gevoel bij vrijwilligers van uw vereniging

De vrijwilligers binnen uw vereniging hebben laagdrempelig contact met mensen (leden) en zien en horen vaak meer dan hulpverleners. Vrijwilligers kunnen een niet-pluis gevoel krijgen bij sommige situaties op uw sportvereniging of zorgen hebben over kinderen en/of volwassenen waarmee ze contact hebben. Voor het welzijn van uw vrijwilligers is het… Verder lezen…

Onbeperkt Sportief in ander jasje

Uniek Sporten Lochem heeft, in samenwerking met de Sportraad Lochem en een vrijwillige werkgroep, afgelopen jaren een Sportdag Onbeperkt Sportief voor mensen met een beperking in gemeente Lochem georganiseerd. Na 4 mooie jaren hebben we ‘Onbeperkt Sportief’ dit jaar in een andere vorm gegoten! Locaties konden voorkeuren aangeven voor een… Verder lezen…