Adviesraad

De Sportraad Lochem heeft een Adviesraad. Deze bestaat uit ongeveer 5 à 7 personen die allen op basis van hun specifieke vakkennis en know how gevraagd zijn om zitting te nemen in de Adviesraad. Zij allen dragen de sport een zeer warm hart toe.

De Adviesraad komt minimaal 2 keer per jaar bijeen om advies uit te brengen aan het bestuur. Streven is om dit te doen in de maand november en in de maand maart (voor de Algemene Leden Vergadering). De leden van de Adviesraad worden ter voorbereiding van deze vergaderingen door het bestuur van de Sportraad geraadpleegd voor inhoudelijk advies, om te klankborden over een bepaald onderwerp of om een verbinding te leggen met iemand uit hun netwerk. Natuurlijk mogen de leden van de Adviesraad ook ongevraagd advies geven aan het bestuur van de Sportraad.
De vertegenwoordigers in de Adviesraad kunnen door Sportverenigingen en het bestuur van de Sportraad zelf worden geraadpleegd bij bepaalde vraagstukken of thematiek.

Als een sportvereniging in contact wil komen met 1 van de leden van de Adviesraad kunnen zij middels het mailadres adviesraad@sportraadlochem.nl  de vraag stellen. De voorzitter draagt er dan zorg voor dat de gestelde vraag bij het juiste lid van de adviesraad komt.

Ook kan men hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke vanuit het bestuur van de Sportraad, de vice voorzitter Henk Hannessen (Email; voorzitter@sportraadlochem.nl  ). Deze persoon is het eerste aanspreekpunt in het bestuur van de Sportraad voor de Adviesraad.

Mogelijke expertises van de leden van de Adviesraad zijn:

  • Verenigingszaken (in breedste zin over het reilen en zeilen bij een vereniging)
  • Fiscale Zaken (o.a. belastingen, administratie, etc.)
  • Medische Zaken (o.a. VCP, veilige sportomgeving, etc.)
  • Juridische Zaken & Notariële Zaken
  • Accommodatie Zaken (Binnen- & Buitensport)
  • Civiele Zaken (o.a. aansprakelijkheid, verzekeringen, techniek, bouwzaken, R.O en milieu etc.)
  • Financiële Zaken & Sponsoring
  • Beleidsontwikkeling (o.a. Sportvisie, Wmo, transities, etc.)
  • Topsport

Reacties zijn gesloten.