Voorbeelden voor subsidie maatschappelijk inzet sportverenigingen

Waar moet je rekening mee houden?

– Een aanvraag voor subsidie wordt gedaan uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Binnen 6 weken zal er vervolgens een besluit worden genomen.

– Sinds 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen 500, 750 of 1000 euro bij het aanvragen door 1 vereniging.

– Sportverenigingen kunnen per kalenderjaar één keer subsidie ontvangen voor maatschappelijke inzet.

– Een belangrijke voorwaarde om subsidie te krijgen voor een activiteit is dat je minimaal 1 maatschappelijke samenwerkingspartner hebt. Dit kan bijvoorbeeld een school, buurtvereniging of andere partij zijn die jullie helpt/ondersteunt bij de activiteit met bijvoorbeeld promotie, communicatie, organisatie enz.

Vernieuwend zijn is één van de criteria die meeweegt in de aanvraag. Er wegen echter  meer criteria mee die uiteindelijk bepalen of en hoeveel subsidie er wordt toegekend. Het is dus wel mogelijk om voor eenzelfde activiteit in een ander kalenderjaar wederom subsidie te krijgen.

Voordat u een subsidieaanvraag indient is het belangrijk dat u hierover afstemming hebt gezocht met de verenigingsondersteuner: Tom Kleissen  (tomkleissen@sportraadlochem.nl)

Voorbeelden

 • Voetbal: voetbaltoernooi georganiseerd voor 10 basisscholen in de Gemeente Lochem in de leeftijd van 11 en 12 jaar. Met de scholen als maatschappelijke samenwerkingspartners.
 • Dammen: damactiviteit in toernooivorm met teams bestaande uit 2-4 personen van verschillende generaties afkomstig uit zorginstellingen en basisscholen. De basisscholen en een woon- en zorgcentrum zijn de maatschappelijke samenwerkingspartners.
 • Hockey: clinics voor leerlingen van scholen uit de gemeente Lochem in de groepen 3 t/m 8 om deze kinderen in contact te laten komen met de hockeysport en op deze manier nieuwe leden te werven.
 • Volleybal: volleyballen onder schooltijd om leerlingen kennis te laten maken met de volleybalsport gericht op de groepen 3 en 4.
 • Voetbal: activiteit om een nieuw G-team op te zetten in samenwerking met o.a. de KNVB en diverse scholen.
 • Bridge: mini-bridge activiteit om deelnemers te enthousiasmeren om het volledige bridgespel te spelen.
 • Badminton gerelateerde activiteiten voor jong en oud. Tijdens deze activiteit stond beweging en verbinden centraal, waarbij alle deelnemers, ongeacht leeftijd, bewegingsbeperkingen en niveaus mee konden doen. Samenwerkingspartners waren scholen, buurtverenigingen en bedrijven.
 • Voetbal: zaalvoetbaltoernooien voor de bovenbouw van diverse basisscholen. Studenten organiseren in het kader van hun opleiding de activiteit en de uitvoering.
 • Gymnastiek: gymnastiekvereniging die in samenwerking met verschillende basisscholen gymlessen organiseert tijdens de reguliere gymlessen voor een extra beweegstimulans.
 • Bowls: bowlsdemonstratie en bowlstoernooi in samenwerking met een woon- en zorgcentrum. Het doel was om mensen kennis te laten maken met de bowlssport, leden voor de vereniging te werven en de mensen sportieve middagen te bezorgen.
 • Voetbal: Walking Football, inderdaad voetbal zonder rennen. Met Walking Football krijgen 60-plussers die vanwege fysieke beperkingen niet kunnen deelnemen aan het traditionele voetbal weer de kans om een balletje te trappen. Een ideale oplossing voor spelers die daarnaast ook nog het sociale aspect van het voetbal willen beleven.
 • Tafeltennis: tafeltennisdemonstratie voor statushouders georganiseerd door een tafeltennisvereniging i.s.m. vluchtelingenwerk. Op deze avond maken deelnemers kennis met de tafeltennissport, de vereniging en de leden.
 • Hardlopen: hardloopevenement met een verscheidenheid aan afstanden voor jong en oud.
 • Paardensport: koetsiersvereniging organiseerde leuke en sportieve activiteiten die zijn geïnitieerd voor een speciale doelgroep. Door de samenwerking met een manege is er een mooie activiteit neergezet. Met deze activiteit werd erg gestreefd naar een behoud van leden.
 • Hardlopen/fietsen: voetbalclub organiseerde in samenwerking met een atletiekvereniging een Hardloopevenement en een duo loop. Een duo-loop is een run van 21 km waar een loper en mountainbiker elkaar afwisselen en de loper de eindtijd bepaalt. Met de activiteiten wil de club, mensen op een andere manier dan voetbal laten kennismaken met bewegen.
 • Volleybal: zitvolleybaltoernooi i.s.m. een stichting en de volleybalbond om gericht deze sport voor mensen met beperking onder de aandacht te brengen en mogelijk een nieuw team te starten. Met wedstrijden tussen oud internationals, leden van de volleybalvereniging en clinics voor iedereen.
 • Gymnastiek: organisatie van een Groot Gymfeest voor alle bewoners uit de kern en omliggende dorpen in de leeftijdscategorie 2 t/m 12 jaar. Dit feest is georganiseerd in samenwerking met kinderdagopvangorganisaties en basisscholen om nieuwe leden te werven.
 • Trim en -ATB CLUB: hardloopevenement voor jong en oud in een recreatieve sfeer voor beginners en gevorderden met diverse afstanden.

Reacties zijn gesloten.