Aangepast Sporten

Het hebben van een handicap of beperking kan voor belemmeringen zorgen in het dagelijkse leven. Ook op het gebied van sport. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om met een handicap aan sport te doen.
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? En waar je kunt sporten? Wil je graag sportadvies of zit je met vragen over financiële ondersteuning, hulpmiddelen of het zoeken naar een sportmaatje?
Schakel de buurtsportcoach in of kijk op de website www.unieksporten.nl ! In de gemeente Lochem is Marjolijn Pezy buurtsportcoach aangepast sporten.
De buurtsportcoach is er voor iedereen die iets wil met aangepast sporten, zowel mensen met een beperking als sportaanbieders. Iedereen moet de mogelijkheid kunnen hebben om te kunnen sporten, met of zonder beperking.
De buurtsportcoach stimuleert en enthousiasmeert mensen met een beperking om te gaan bewegen en sporten met als doel zoveel mogelijk mensen aan het bewegen en sporten te krijgen.Voor deze mensen is het soms lastig een geschikte plek te vinden om te kunnen sporten en hierin kunnen zij soms wat hulp gebruiken. De stap naar het kiezen en het uitvoeren van een geschikte sport moet makkelijker en toegankelijker worden voor iedereen.
Voor sportaanbieders is het soms lastig om voor deze doelgroep passend aanbod te creëren, omdat bijvoorbeeld de expertise mist.

Sport- en beweegaanbieders en zorg- en welzijnsinstellingen kunnen bij de buurtsportcoach terecht voor:

1. Ondersteuning bij het opzetten of onderhouden van het sportaanbod;

2. Het (bij)scholen (deskundigheidsbevordering) van trainers/vrijwilligers;

3. Toegankelijkheid van de accommodatie;

4. Advies of hulp bij aankoop van (aangepast) materiaal;

5. Ondersteuning subsidie aanvragen en fondsenwerving.

Tevens kan de buurtsportcoach kijken welke mogelijkheden er zijn in omliggende gemeenten. Door de samenwerking met de Stedendriehoek gemeenten zijn de lijntjes kort. Zo willen zij helpen om mensen van goede informatie te voorzien, vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en initiatieven op regionaal niveau te verbinden indien daar behoefte aan is.

Op www.unieksporten.nl is het sport- en beweegaanbod te vinden voor mensen met een beperking in de gemeente.

Marjolijn Pezy
Buurtsportcoach aangepast sporten Lochem
0573 – 297 000
06-30571492
lochem@unieksporten.nl

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *