Corona maatregelen vanaf 11 mei 2020

Beste sportaanbieder,

Sinds 29 april mag de jeugd weer georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten. Met veel sportaanbieders heb ik de afgelopen weken contact gehad en is de jeugd in Lochem inmiddels weer bij veel verenigingen aan het sporten. Heel mooi om te zien! In deze mail ga ik in op de nieuwe versoepelingen van de corona-maatregelen die afgelopen woensdagavond zijn aangekondigd.

Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen buiten sporten en de binnenzwembaden open

Afgelopen woensdagavond heeft het kabinet verruiming van de sportmogelijkheden aangekondigd. Dit betekent dat vanaf aanstaande maandag 11 mei mensen ouder dan 18 jaar samen buiten mogen sporten en de binnenzwembaden open mogen. Heel goed nieuws dus! Dit moet natuurlijk ook op een verantwoorde manier plaats gaan vinden. Onderstaand ga ik hier verder op in.

NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten hebben een aangepast protocol opgesteld

Vandaag eind van de middag is een aangepast protocol ‘Verantwoord Sporten’ beschikbaar via https://nocnsf.nl/sportprotocol. Voor de zwembaden is een afzonderlijk protocol opgesteld in samenwerking met de zwembadsector. Dit protocol kan hier worden ingezien: https://water-vrij.nl/organisaties/

De protocollen geven richting aan de wijze waarop gesport mag worden. Het is aan de sportvereniging zelf om dit te gebruiken in het uitwerken van een plan dat toegepast wordt binnen de eigen vereniging bij het opstarten van de activiteiten. Naast de landelijke protocollen is er veelal ook een protocol beschikbaar vanuit de eigen sportbond. Dit bevat meer handvatten voor een verdere uitwerking van de eigen plannen toegespitst op betreffende sport.

De gemeente Lochem volgt de landelijke richtlijnen en protocollen

Naast de jeugd mogen ook volwassenen vanaf 11 mei samen buiten sporten in de gemeente Lochem. In de hierboven genoemde protocollen is beschreven binnen welke spelregels dit mag. Let op; voor de jeugd geldt nog steeds dat zij buiten mogen sporten wanneer dit georganiseerd en onder begeleiding is!

Wanneer u uw sportactiviteiten weer wilt opstarten of uitbreiden heeft u geen toestemming of vergunning van de gemeente nodig. Wel dient u ons te informeren over het opstarten/uitbreiden van de activiteiten en hierbij een plan mee te sturen hoe de richtlijnen binnen de eigen vereniging worden toegepast. Deze informatie stuurt u per mail aan a.hoks@lochem.nl. Vermeld hierbij vanaf welke datum en op welke dagen uw activiteiten plaatsvinden.

Meld verplaatsen binnensport naar buiten

Binnensportaanbieders kunnen hun activiteiten naar buiten verplaatsen. Ook dan moet er een plan zijn dat aansluit op de richtlijnen. Over de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, overlegt u met de gemeente door telefonisch of per mail contact met mij op te nemen.

De Veiligheidsregio stelt een nieuwe noodverordening vast

In een noodverordening wordt regionaal vastgelegd welke regels op dat moment gelden in de gemeente Lochem. Op dit moment is er nog geen nieuwe noodverordening vastgesteld waarin de versoepeling van de maatregelen per 11 mei is verwerkt. Wij verwachten dat dit op hele korte termijn gebeurt. Dit betekent dat het nog mogelijk is dat er bijvoorbeeld aanvullende regels worden gesteld. Hier gaan wij nu niet vanuit. Wanneer dit het geval is wordt u hierover door mij geïnformeerd.

Inspiratie ‘Blijf bewegen, juist nu!’

Ik begon deze mail met de jeugd die al volop aan het sporten is. Wij hebben een kort filmpje laten maken waarop te zien op welke manier dit gebeurt bij een aantal verenigingen. Iets om trots op te zijn! Ga naar het filmpje ‘Blijf bewegen, juist nu!’.

Bij vragen neemt u contact met mij op

Dit kan via dit mailadres of onderstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Astrid Hoks

Beleidsadviseur | Sport en speelruimte

Gemeente Lochem | Postbus 17, 7240 AA  LOCHEM | Hanzeweg 8, 7241 CR LOCHEM
T
(0573) 289 360 | E a.hoks@lochem.nl | I www.lochem.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.