Een niet-pluis gevoel bij vrijwilligers van uw vereniging

De vrijwilligers binnen uw vereniging hebben laagdrempelig contact met mensen (leden) en zien en horen vaak meer dan hulpverleners. Vrijwilligers kunnen een niet-pluis gevoel krijgen bij sommige situaties op uw sportvereniging of zorgen hebben over kinderen en/of volwassenen waarmee ze contact hebben. Voor het welzijn van uw vrijwilligers is het belangrijk dat zij deze zorgen delen met de vertrouwenscontactpersoon binnen uw vereniging of met het bestuur. Met deze zorgen kunnen jullie of de vrijwilliger terecht bij de Aandacht Functionaris Huiselijk Geweld (AF HG) van Welzijn Lochem. Deze helpt de zorgen concreet te maken en weet de weg die er bewandeld kan worden.

 Bij Welzijn Lochem is er een AF HG in dienst. Deze is speciaal aangesteld voor alle vrijwilligers in de gemeente Lochem die een niet-pluis gevoel ervaren tijdens hun vrijwilligerswerk. De AF HG kan kosteloos om advies worden gevraagd en denkt graag mee als er zorgen zijn om iemand. Het niet-pluis gevoel kan voortkomen uit een klein signaal of zorg of iets veel groters omvatten. In beide gevallen is het van belang dat een vrijwilliger weet waar hij/zij terecht kan met deze zorgen.

Uw vrijwilligers kunnen ook signalen van huiselijk geweld opmerken. Huiselijk geweld vindt veelal achter gesloten deuren plaats, het is daarom moeilijk te signaleren. De AF HG is er om  de bewustwording omtrent zorgen en signalen van huiselijk geweld te vergroten en zodoende deze problematiek meer zichtbaar te maken. Vrijwilligers kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren door extra ogen en oren te zijn en signalen en zorgen bespreekbaar te maken.

 De trainers en andere vrijwilligers van uw sportvereniging kunnen zich bijvoorbeeld zorgen maken om een jong lid wat altijd in erg vieze of te kleine kleding komt sporten, of een ouder die erg negatief praat over de prestaties van zijn/haar kind, of die vrouw die altijd lange mouwen draagt maar waar je laatst in de kleedkamer zag dat ze overal blauwe plekken had. Het hoeft niet direct een signaal te zijn van huiselijk geweld, maar vrijwilligers moeten niet blijven rondlopen met een niet-pluis gevoel, dat neemt het plezier in het vrijwilligerswerk ook weg. Stimuleer daarom dat vrijwilligers zorgen delen en maak bekend waar zij terecht kunnen.

De AF HG organiseert algemene voorlichtingen voor vrijwilligers over dit thema. Deze zijn zowel online als fysiek bij te wonen. Tijdens de voorlichting wordt er in gegaan op o.a.: wat is een niet-pluis gevoel, waar kun je terecht, hebben vrijwilligers verplichtingen qua melden en algemene informatie over huiselijk geweld en de signalen hiervan.

Ook is het mogelijk om voor uw eigen vereniging en hun vrijwilligers een voorlichting op de verenigingslocatie te organiseren. Als u hier interesse in heeft of meer informatie over wilt dan er contact worden opgenomen met de AF HG. Belangrijk om te vermelden is dat er geen kosten aan de voorlichting verbonden zijn aangezien dit wordt aangeboden door de gemeente Lochem.

Kees Damhuis – Aandacht Functionaris huiselijk geweld
06-45837294 Nietpluis@welzijnlochem.nl

Aanvullende informatie huiselijk geweld

 De meest voorkomende vorm van geweld in Nederland is huiselijk geweld. Thuis moet een veilige en prettige plek zijn. Dit is jammer genoeg niet overal het geval. Mensen hebben meer kans om uitgescholden, gepest, geslagen, gestompt, getrapt, verwaarloosd of gedood te worden in hun eigen huis, door leden van het eigen gezin, dan door wie of waar dan ook.

 De definitie van huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden.

De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. (Rijksoverheid)

Vormen van veel voorkomend huiselijk geweld zijn:
Kindermishandeling, ouderenmishandeling, partner en ex-partner geweld en eer-gerelateerd geweld

Geschat wordt dat in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen, 200.000 volwassenen en 200.000 ouderen te maken krijgen met een vorm van mishandeling of huiselijk geweld. Deze cijfers zijn gebaseerd op prevalentieonderzoek. Echter, dit blijkt als de top van de ijsberg: het wellicht veel grotere deel van de ijsberg onder water kennen we niet.

 Als het geschatte aantal ook voor gemeente Lochem zou gelden, dan zou dit het volgende beeld opleveren: van de ongeveer 33.660 inwoners van de gemeente Lochem worden circa 235 kinderen (leeftijd 0-17 jaar), circa 345 volwassenen (leeftijd 18-64 jaar), circa. 570 ouderen (leeftijd 65 jaar en ouder) jaarlijks geconfronteerd met enige vorm van mishandeling of huiselijk geweld, hetzij als slachtoffer, hetzij als pleger. Het gaat om aannames, met de vraag of deze eenvoudig zijn door te trekken naar gemeente Lochem. Wel kan worden vastgesteld dat het een signaal is en dat hier aandacht aan moet worden besteed.

Meer informatie over huiselijk geweld:

www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

www.huiselijkgeweld.nl

www.signalenkaart.nl/ www.centrumseksueelgeweld.nl/

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.